008002100235phone

Моля, имайте предвид, че администраторът на личните ви данни e Wagas S. A. със седалище във Варшава, Полша улица Świętojerska 5/7 (по-нататък: „Wagas“), а за въпроси във връзка със сключването и изпълняването на застрахователния договор и договор за представителство - Лойдс Иншурънс Компани (Lloyd’s Insurance Company) (по-нататък: „Лойдс“).

  • Ако сте застрахователен брокер, целта на обработването на вашите данни от Wagas е гарантирането на сигурността, включително на телеинформационната сигурност, установяване, защита и преследване на претенции относно извършването на разпространението на застраховки, изпълняване на задължения свързани с плащане на такси, включително водене и съхраняване на данъчни книги и документи свързани с водене на счетоводни книги и съхраняване на счетоводни доказателства. Другата информация относно обработване на личните ви данни ще намерите ТУК.
  • Ако сте друг вид контрагент на Wagas, целта на обработването на вашите данни от Wagas е изпълнението на задачите на Wagas свързани със сключването и изпълняването на договора, установяване, защита и преследване на претенции. Другата информация относно обработване на личните ви данни ще намерите ТУК.
  • Ако сте застрахователен агент, целта на обработването на вашите данни от Wagas е гарантирането на сигурността, включително на телеинформационната сигурност, установяване, защита и преследване на претенции относно извършване на разпространението на застраховките, изпълняване на задължения свързани с плащане на такси, включително водене и съхраняване на данъчни книги и документи свързани с водене на счетоводни книги и съхраняване на счетоводни доказателства – ако вашите данни ги има в данъчните документи издавани от или на Wagas във връзка с извършване на агентски дейности, и също ако сте дали съгласие – участване в промоции на Wagas и реклами за стопанска дейност, управлявана от Wagas. За въпроси, свързани със сключването и изпълняването на договора за представителство и изпълняването на правните задължения свързани с управляваната застрахователна дейност, администраторът на личните ви данни е Лойдс. Другата информация относно обработване на личните ви данни ще намерите ТУК.
  • Ако сте застраховащ, застрахован или лицето, което търси застрахователно покритие, за въпроси, свързани със сключването и изпълняването на застрахователния договор и изпълняването на правни задължения свързани с управлявана застрахователна дейност, администраторът на личните ви данни е Лойдс. Другата информация относно обработване на личните ви данни ще намерите ТУК.

Във връзка с обработването на лични данни вие имате следните права: право на достъп до данни, право на коригиране на данни, право на заличаване на данни, право на ограничение на обработване, право на възражение срещу обработване на личните ви данни, право на тяхната преносимост, право на оттегляне на съгласието и право да подадете жалба до надзорен орган. Индивидуалните права могат да бъдат ограничени въз основа на приложимите правни разпоредби. Ако искате да получите повече информация относно обработване на личните данни от Wagas кликнете ТУК.

go to top