+420 296 183 736phone

Informujeme, že Správcem Vašich osobních údajů je společnost Wagas S. A. se sídlem ve Varšavě, ulice Świętojerska 5/7, (dále jen: ”Wagas”), a v případech spojených s realizací pojistné smlouvy a smlouvy o zastoupení – Lloyd’s Insurance Company (dále jen „Lloyd’s”).

  • V případě, že jste pojistným brokerem, účelem zpracování Vašich osobních údajů je zajištění bezpečnosti, včetně telekomunikační a informační bezpečnosti, určení, ochrana a vymáhání pohledávek v souvislosti s provozováním distribuce pojištění, realizace povinnosti spojených s placením daní, včetně vedení a uchovávání daňových deníků a dokladů souvisejících s vedením účetních knih a uchováváním daňových dokladů. Ostatní informace ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů najdete ZDE.
  • Pokud jste jiným partnerem Wagas, účelem zpracování Vašich osobních údajů společnosti Wagas je realizace úkolů Wagas spojených s uzavřením a realizací smlouvy, určení, ochrana a vymáhání pohledávek. Ostatní informace ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů najdete ZDE.
  • Pokud jste pojistným agentem, účelem zpracování Vašich osobních údajů společnosti Wagas je zajištění bezpečnosti, včetně telekomunikační a informační bezpečnosti, určení, ochrana a vymáhání pohledávek v souvislosti s provozováním distribuce pojištění, realizace povinnosti spojených s placením daní, včetně vedení a uchovávání daňových deníků a dokladů souvisejících s vedením účetních knih a uchováváním daňových dokladů - pokud se Vaše osobní údaje vyskytují na daňových dokladech vystavovaných společností Wagas v souvislosti s vykonávanou zastupitelskou činnosti, a také, pokud na to byl udělen Váš souhlas – propagace společnosti Wagas a reklama hospodářské působnosti provozované Wagas. V případech spojených s uzavřením a realizací smlouvy o zastoupení, jakož i realizací právních povinnosti souvisejících s provozovanou hospodářskou činnosti je správcem Vašich osobních údajů společnost Lloyd’s. Ostatní informace ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů najdete ZDE.
  • Pokud jste pojistníkem, pojištěným nebo zájemcem o pojistnou ochranu, ve věcech spojených s uzavřením a realizací pojistné smlouvy a realizací právních povinností spojených s provozovanou pojistnou činnosti je správcem Vašich osobních údajů společnost Lloyd’s. Ostatní informace ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů najdete ZDE.

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte tato práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na úpravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na odmítnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, právo na jejich převod, právo na odvolání souhlasu a orávo na podání stížnosti orgánu dozoru. Jednotlivá oprávnění mohou být omezená na základě ustanovení platných právních předpisů. Chcete-li získat více informací ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů společnosti Wagas, kliknětě ZDE.

go to top