+420 296 183 736phone

Společnost WAGAS (Centrum pro Správu Pojistných Produktů) má sídlo v Polsku a zabývá se správou pojistných produktů v Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Estonsku, Řecku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku a Slovinsku. Zajišťujeme plnou obsluhu produktů v jednotlivých zemích, od prodeje po likvidaci škod.

Zajišťujeme:

  • přístup k největšímu pojistnému trhu Lloyd's,
  • atraktivní pojistné,
  • intuitivní on-line systém pro vystavování pojistek a hlášení škod,
  • rychlou autorizaci škod a jistotu vyplacení pojistného plnění,
  • produktová a prodejní školení pro naše Partnery,
  • prodejní soutěže a loajalitní programy pro naše Partnery a jejich zaměstnance/spolupracovníky.
Map

Země v nichž působíme

Coverholder Lloyd's

Lloyd's Polska Sp. z o. o. je generálním zástupcem společnosti Lloyd's a sítě zástupců Pojišťovny, tzv. Coverholderů v Polsku. WAGAS jako Lloyd’s Coverholder působí pod číslem 109423YYU a patří k nejdůležitějším z nich. Zároveň jako jediný má k dizpozici tak širokou nabídku pojištění, jak pro firmy tak individuální.

Coverholdeři jsou obchodními zástupci společnosti Lloyd's. Vzhledem k tomu, že mají k dizpozici nezbytná zmocnění, jsou oprávnění k přejímání pojistného rizika její jménem. V Polsku coverholdeři jsou pojistnými agenty, vedenými v rejstříku Komise pro finanční dozor.

Lloyd's Polska podporuje a kontroluje působnost polských coverholderů, usnadňuje přístup a spolupráci s Lloyd's polským brokerům, podporuje underwritery a brokery Lloyd's ve vývoji spolupráce s polským trhem.

go to top