+420 296 183 736phone

Společnost WAGAS (Centrum pro Správu Pojistných Produktů) má sídlo v Polsku a zabývá se správou pojistných produktů v Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Estonsku, Řecku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku a Slovinsku. Zajišťujeme plnou obsluhu produktů v jednotlivých zemích, od prodeje po likvidaci škod.

Zajišťujeme:

  • přístup k největšímu pojistnému trhu Lloyd's,
  • atraktivní pojistné,
  • intuitivní on-line systém pro vystavování pojistek a hlášení škod,
  • rychlou autorizaci škod a jistotu vyplacení pojistného plnění,
  • produktová a prodejní školení pro naše Partnery,
  • prodejní soutěže a loajalitní programy pro naše Partnery a jejich zaměstnance/spolupracovníky.
Map

Země v nichž působíme

Země, v nichž také poskytujeme pojistnou ochranu

Země, v nichž ještě nepůsobíme

Coverholder Lloyd's

Lloyd's Polska Sp. z o. o. je v Polsku generálním zástupcem Lloyd's of London a sítě zástupců Pojišťovny, čili tzv. Coverholderů . WAGAS jako Coverholder Lloyd’s působí pod číslem 109423YYU a patří k nejvýznamnějším a zároveň jako jediný má přístup k tak velké nabídce pojištění pro podnikatele a individuální zákazníky.

Coverholdeři jsou obchodními zástupci jednotlivých syndikátů a agentur, které se zabývají správou Lloyd's. Mají veškerá nezbytná zmocnění, umožňující přejímat pojistná rizika jménem těchto subjektů. V Polsku mají coverholdeři pozici pojistného agenta a jsou zaregistrováni v rejstříku Komise pro finanční dozor, která v Polsku plní obdobnou roli jako Česká Národní Banka v České republice.

Lloyd's Polska podporuje a dohlíží na činnost polských coverholderů, pomáhá polským brokerům usnadnit styk a spolupráci s Lloyd's a zároveň podporuje rozvoj a spolupráci partnerů a brokerů Lloyd's na polském trhu.

go to top