+372 644 51 76phone

WAGAS’e (Kindlustustoodete halduskeskuse) peakorter asub Poolas, WAGAS haldab kindlustustooteid Austrias, Bulgaarias, Horvaatias, Eestis, Kreekas, Ungaris, Lätis, Leedus, Poolas, Rumeenias, Venemaal, Slovakkias ja Sloveenias. Nendes riikides pakume oma toodete täielikku teenindust - müügist kahjukäsitluseni.

Garanteerime:

  • Ligipääs maailma suurimale kindlustusturule Lloyd’s,
  • Konkurentsivõimelised ja soodsad kindlustuse hinnad,
  • Patenteeritud süsteem poliiside väljastamiseks ja kahjudest teavitamiseks,
  • Tõhus kahjude autoriseerimine ning kindel hüvitise väljamaksmine.
  • Toote- ja müügikoolitused meie Partneritele,
  • Müügikonkursid ja lojaalsusprogrammid meie Partneritele ning Partnerite töötajatele ja koostööpartneritele.
Map

Riigid, kus tegutseme

Coverholder Lloyd's

Lloyd's Polska Sp. z o. o. – on Lloyd'si ning Kindlusseltsi esindajate võrgustiku, nn Coverholder’ite, esindaja Poolas. Lloyd’s Coverholder’te registrisse on WAGAS kantud numbri all 109423YYU. WAGAS on üks tuntumatest coverholder’itest ja ainuke, kellel on nii lai era- ja äriklientidele mõeldud toodete pakett.

Coverholder’id on üksikute sündikaatide ja Lloyd’s juhtimisagentuuride äriesindajad, kes asjakohaste volituste alusel võtavad nende kasuks kindlustusriski. Poolas on coverholder’itel kindlustusagentide staatus ja nad on registreeritud KNF (Poola Finantsjärelevalve komisjon) registris.

Lloyd's Polska toetab ja kontrollib Poola coverholder’ite tegevust, lihtsustab Poola kindlustusmaakleritele koostööd Lloyd'siga, toetab Lloyd’si kahjukäsitlejaid ja maaklereid kõikides küsimustes, mis on seotud koostöö arendamisega Poola turul.

go to top