+358 9 2310 6706phone

Ilmoitamme, että Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on WAGAS S.A., joka on sijoittautunut Puolaan, Varsovaan, Świętojerska 5/7, (jäljempänä: ”WAGAS”), mutta vakuutussopimuksen tai edustussopimuksen tekemisen ja toteuttamisen yhteydessä Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Vakuutusyhtiö, siitä riippumatta, onko se osoitettu asiakirjassa, joka vahvistaa vakuutuksen tekemisen, tai sopimuksessa – Lloyd’s Insurance Company (jäljempänä ”Lloyd’s”) tai Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (jäljempänä ”Helvetia”).

  • Edustussopimuksen tekemisen ja toteuttamisen yhteydessä ja vakuutustoimintaan liittyvien laillisten velvoitteiden täyttämisen yhteydessä – Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on tehdystä sopimuksista riippuen Lloyd’s tai Helvetia. Jos olet vakuutuksenvälittäjä, sen tavoitteena, että WAGAS käsittele Henkilötietojasi, on turvallisuuden varmistaminen (mukaan lukien tietotekniikkaturvallisuus), vaatimusten selvittäminen, puolustaminen ja esittäminen vakuutuksenvälityksen yhteydessä, verojen maksamiseen liittyvien velvoitteiden täyttäminen, mukaan lukien velvollisuudet, jotka liittyvät verokirjojen pitämiseen ja varastointiin ja kirjanpitoasiakirjojen varastointiin. Muut tiedot ovat saatavilla TÄÄLLÄ.
  • Jos olet WAGASin muunlainen sopimuspuoli, sen tavoitteena, että WAGAS käsittelee Henkilötietojasi, on sopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen liittyvien WAGASin velvoitteiden täyttäminen, vaatimusten selvittäminen, puolustaminen ja esittäminen. Muut tiedot Henkilötietojesi käsittelystä ovat saatavilla TÄÄLLÄ.
  • Jos olet vakuutusasiamies, sen tavoitteena, että WAGAS käsittele Henkilötietojasi, on turvallisuuden varmistaminen, mukaan lukien tietotekniikkaturvallisuus, vaatimusten selvittäminen, puolustaminen ja esittäminen vakuutusedustustoiminnan suorittamisen yhteydessä, verojen maksamiseen liittyvien velvoitteiden täyttäminen, mukaan lukien velvollisuudet, jotka liittyvät verokirjojen pitämiseen ja varastointiin ja kirjanpitoasiakirjojen varastointiin – jos Henkilötietosi esiintyvät WAGASin tekemissä veroasiakirjoissa tai WAGASille osoitetuissa veroasiakirjoissa edustustoimien perusteella, ja myös jos olet antanut suostumuksen – WAGASin mainostaminen, WAGASin liiketoiminnan mainonta. Asioissa, jotka liittyvät edustussopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen sekä vakuutustoimintaan liittyvien velvoitteiden täyttämiseen, Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Vakuutusyhtiö – tehdystä sopimuksesta riippuen: Lloyd’s Insurance Company (jäljempänä ”Lloyd’s”) tai Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (jäljempänä ”Helvetia”). Muut tiedot, jotka koskevat Henkilötietojasi, joita käsittelee Lloyd’s, ovat saatavilla TÄÄLLÄ, ja joita käsittelee Helvetia, ovat saatavilla TÄÄLLÄ.
  • Jos olet vakuutuksenottaja, vakuutettu tai vakuutussuojaa etsivä henkilö, asioissa, jotka liittyvät vakuutussopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen sekä vakuutustoimintaan liittyvien laillisten velvoitteiden täyttämiseen, Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on (vakuutusasiakirjassa olevista tiedoista riippuen) Lloyd’s tai Helvetia. Muut tiedot, jotka koskevat Henkilötietojasi, joita käsittelee Lloyd’s, ovat saatavilla TÄÄLLÄ, ja joita käsittelee Helvetia, ovat saatavilla TÄÄLLÄ.

Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä sinulla on seuraavat oikeudet: oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus oikaista tietoja, oikeus, poistaa tiedot, oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä, oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, oikeus siirtää tiedot, oikeus peruuttaa suostumus ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Oikeuksia voidaan rajoittaa voimassa olevien oikeussääntöjen perusteella. Muut tiedot, jotka koskevat henkilötietoja, joita WAGAS käsittelee, ovat saatavilla TÄÄLLÄ.

go to top