+370 52 047 015phone

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų Administratorius yra Wagas S.A., kurio buveinė yra Varšuvoje, Świętojerska g. 5/7, (toliau: „Wagas”), o dėl reikalų susijusių su draudimo arba komercinio tarpininkavimo sutarties sudarymu ir vykdymu – Lloyd‘s Insurance Company (toliau „Lloyd‘s“).

  • Jeigu esate draudimo brokeris, Jūsų duomenų tvarkymo Wagas tikslas yra saugumo užtikrinimas, įskaitant teleinformacijos saugumą, teisinių reikalavimų, susijusių su draudimo produkto platimu, nustatymas, gynimas ir išieškojimas, pareigų, susijusių su mokesčių mokėjimu, vykdymas, tame tarpe mokesčių apskaitos vedimu ir apskaitos dokumentų saugojimu ir dokumentų, susijusių su apskaitos registro vedimu bei buhalterinių įrodymų saugojimas. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite rasti ČIA.
  • Jeigu esate kita sandorio šalis, Jūsų duomenų tvarkymo Wagas tikslas yra užsakovo užduočių, susijusių su sutarties sudarymu ir vykdymu, įgyvendinimas, teisinių reikalavimų nustatymas, gynimas ir išieškojimas. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite rasti ČIA.
  • Jeigu esate draudimo agentas, Jūsų duomenų tvarkymo Wagas tikslas yra saugumo užtikrinimas, įskaitant teleinformacijos saugumą, teisinių reikalavimų, susijusių su draudimo produkto platimu, nustatymas, gynimas ir išieškojimas, pareigų, susijusių su mokesčių mokėjimu, vykdymas, tame tarpe mokesčių apskaitos vedimu ir apskaitos dokumentų saugojimu ir dokumentų, susijusių su apskaitos registro vedimu bei buhalterinių įrodymų saugojimas, jeigu Jūsų asmens duomenys yra pateikiami mokesčių dokumentuose išrašomuose Wagas dėl agentūrinio darbo vykdymo, o taip pat jeigu suteikėte leidimą gauti reklamas ir pasiūlymus susijusius su Wagas verslo veiklos vykdymu. Reikaluose, susijusiose su komercinio tarpininkavimo sutarčių vykdymu ir sudarymu bei su draudimo veikla susijusių teisinių įsipareigojimų vykdymu, Jūsų Administratorius yra Lloyd‘s. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite rasti ČIA.
  • Jeigu esate draudikas, apdraustasis ar ieškantis draudimo, reikaluose, susijusiuose su draudimo sutarties sudarymu ir vykdymu bei teisinių įsipareigojimų susijusių su draudimo veikla vykdymu, Jūsų duomenų Administratorius yra Lloyd‘s. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite rasti ČIA.

Pagal galiojančius teisės aktus turite šias teises: teisė susipažinti, teisė ištaisyti, teisė ištrinti, teisė apriboti, teisė nesutikti, teisė atšaukti savo sutikimą, teisė į perkeliamumą, teisė pateikti skundą. Kai kurios teisės gali būti ribojamos pagal galiojančius teisės aktus. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite rasti ČIA.

go to top