+40 215 891 323phone

Vă informăm că Administratorul datelor dvs. personale este Wagas SA cu sediul social la Varșovia, str. Świętojerska 5/7 (denumit în continuare "Wagas"), în ceea ce privește încheierea și executarea contractelor de asigurare sau a contractelor de agenție administratorul este - Lloyd's Insurance Company (denumit în continuare Lloyd's).

  • Dacă sunteți broker de asigurare, scopul prelucrării datelor de către Wagas este asigurarea securității, inclusiv teleinformatice, stabilirea, apărarea și exercitarea revendicărilor în legătură cu distribuția asigurărilor, îndeplinirea obligațiunilor legate de plata impozitelor, inclusiv menținerea și stocarea registrelor de evidență fiscală și a documentelor legate de evidența registrelor contabile și stocarea documentelor contabile. Informații suplimentare despre prelucrarea datelor dvs. personale pot fi găsite AICI.
  • Dacă sunteți un alt tip de contractant pentru Wagas, scopul prelucrării datelor de către Wagas este de a îndeplini sarcinile Wagas legate de încheierea și executarea contractului, de stabilirea, apărarea și exercitarea reclamațiilor. Informații suplimentare despre prelucrarea datelor dvs. personale pot fi găsite AICI.
  • Dacă sunteți agent de asigurări, scopul prelucrării datelor de către Wagas este asigurarea securității, inclusiv teleinformatice, stabilirea, apărarea și exercitarea revendicărilor în legătură cu distribuția asigurărilor, îndeplinirea obligațiunilor legate de plata impozitelor, inclusiv menținerea și stocarea registrelor de evidență fiscală și a documentelor legate de evidența registrelor contabile și stocarea documentelor contabile - în cazul în care datele dvs. apar în documentele fiscale emise de sau în numele Wagas pentru exercitarea activităților de agenție și dacă ați fost de acord - promovarea Wagas și publicitatea activităților de afaceri desfășurate de Wagas. În ceea ce privește încheierea și implementarea contractului de agenție și de îndeplinirea obligațiilor legate de activitatea de asigurare, administratorul datelor dvs. personale este Lloyd's. Informații suplimentare despre prelucrarea datelor dvs. personale pot fi găsite AICI.
  • Dacă sunteți deținător de poliță, asigurat sau solicitant de asigurare, în ceea ce privește încheierea și executarea contractului de asigurare și îndeplinirea obligațiilor legale legate de activitatea de asigurare, administratorul datelor dvs. personale este Lloyd's. Informații suplimentare despre prelucrarea datelor dvs. personale pot fi găsite AICI.

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal aveți următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de a șterge datele, dreptul de a restricționa procesarea, dreptul de a se opune prelucrării datelor dvs. personale, dreptul de a le transfera, dreptul de retragere consimțământul și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Drepturile individuale pot fi limitate în baza legii aplicabile. Dacă doriți mai multe informații despre prelucrarea datelor personale de către Wagas, le puteți găsi AICI.

go to top