+386 1 828 21 06phone

Center za likvidacijo škod zaradi sodelovanja z visokokvalificiranimi strokovnjaki lahko zagotavlja hitro in popolnoma profesionalno obravnavo ter neodvisnost in objektivnost odločanja. Zadovoljstvo strank in zaščita vaših poslov sta naša glavna skrb.

Center za likvidacijo škod WAGAS sestavljajo izkušeni strokovnjaki, ki podpirajo stranke na ozemlju naslednjih držav: Avstrije, Bolgarije, Češka, Grčija, Hrvaška, Poljska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Madžarske in Rusija. Avtorska programska oprema omogoča hitro in učinkovito obravnavo zadeve in izplačilo odškodnine ter obogatitev praktične izkušnje na podlagi vsake prijavljene zadeve.

Postopek likvidacije škode
na primeru podaljšane garancije

čas: do 45 min

1.

okvara vozila

2.

vleka vozila k pooblaščenemu serviserju

3.

stik s Centrom za likvidacijo škod,

4.

prijava škode s strani stranke ali pooblaščenega serviserja Centru za likvidacijo škod,

5.

določitev obsega okvare in morabitna preveritev obsega pri neodvisnem cenilcu,

6.

določitev odgovornosti za škodo,

7.

odobritev popravila (ali delna odobritev/ali zavrtnitev),

8.

popravilo vozila,

9.

posredovanje računa za popravilo in pooblastila za izplačilo odškodnine k Centru za likvidacijo škod,

10.

izpačilo odškodnine v skladu z obravnano zadevo,

11.

odločba o izplačilu odškodnine

Profesionalna in hitra likvidacija škode pomeni sprejetje odločbe o obravnavi zadeve do ene ure bei v primeru lahkih zadev in do 24 ur za zahtevnejše primere.

go to top