+421 233 527 889phone

Informujeme, že Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Wagas S.A. so sídlom vo Varšave, Świętojerska 5/7, (ďalej len: „Wagas“), a v prípadoch spojených s realizáciou poistnej zmluvy alebo agentúrnej zmluvy - Lloyd’s Insurance Company (ďalej len „Lloyd’s”).

  • V prípade, že ste poistným brokerom, účelom spracovania Vašich osobných údajov je zaistenie bezpečnosti, vrátane telekomunikačnej a informačnej bezpečnosti, určenie, ochrana a vymáhanie pohľadávok v súvislosti s prevádzkovaním distribúcie poistenia, realizácia povinnosti spojených s platením daní, vrátane vedenia a uchovávania daňových denníkov a dokladov súvisiacich s vedením účtovných kníh a uchovávaním daňových dokladov. Ostatné informácie ohľadom spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete TU.
  • Ak ste iným partnerom Wagas, účelom spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Wagas je realizácia úloh Wagas spojených s uzavretím a realizáciou zmluvy, určenie, ochrana a vymáhanie pohľadávok. Ostatné informácie ohľadom spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete TU.
  • Ak ste poistným agentom, účelom spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Wagas je zaistenie bezpečnosti, vrátane telekomunikačnej a informačnej bezpečnosti, určenie, ochrana a vymáhanie pohľadávok v súvislosti s prevádzkovaním distribúcie poistenia, realizácia povinnosti spojených s platením daní, vrátane vedenia a uchovávania daňových denníkov a dokladov súvisiacich s vedením účtovných kníh a uchovávaním daňových dokladov - ak sa Vaše osobné údaje vyskytujú na daňových dokladoch vystavovaných spoločnosťou Wagas alebo vystavovaných na spoločnosť Wagas v súvislosti s vykonávanou zastupiteľskou činnosťou, a tiež, ak na to bol udelený Váš súhlas - propagácia spoločnosti Wagas a reklama hospodárskej pôsobnosti prevádzkovanej Wagas. V prípadoch spojených s uzavretím a realizáciou zmluvy o zastúpení, ako aj realizáciou právnych povinnosti súvisiacich s vykonávaním hospodárskej činnosti je správcom Vašich osobných údajov spoločnosť Lloyd’s. Ostatné informácie ohľadom spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete TU.
  • Ak ste poistníkom, poisteným alebo záujemcom o poistnú ochranu, vo veciach spojených s uzavretím a realizáciou poistnej zmluvy a realizáciou právnych povinností spojených s prevádzkovanou poistnou činnosťou je správcom Vašich osobných údajov spoločnosť Lloyd’s. Ostatné informácie ohľadom spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete TU.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte tieto práva: právo na prístup k osobným údajom, právo na úpravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, právo na odmietnutie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov, právo na ich prevod, právo na odvolanie súhlasu a právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu. Jednotlivé oprávnenia môžu byť obmedzené na základe ustanovení platných právnych predpisov. Ak chcete získať viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov spoločnosti Wagas, kliknite TU.

go to top