008002100235phone

Информираме ви, че администраторът на вашите лични данни е WAGAS S.A. със седалище във Варшава на ul. Świętojerska 5/7 (наричанo по-долу „WAGAS“). По въпроси, свързани със сключването и изпълнението на застрахователния договор или договора за представителство, администраторът на вашите лични данни е Застрахователната компания, в зависимост от указанието в документа, потвърждаващ сключването на застраховката или договора - Lloyd's Insurance Company (наричано по-долу "Lloyd's") или Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (наричано по-долу "Helvetia").

  • По въпроси, свързани със сключването и изпълнението на договора за представителство и изпълнението на правни задължения, свързани с извършената застрахователна дейност, администраторът на вашите лични данни е, в зависимост от подписания договор, съответно Lloyd's или Helvetia. Ако сте застрахователен брокер, целта на обработването на вашите данни от WAGAS е гарантирането на сигурност, включително теле-информационна такава, а също установяване, защита и заявяване на претенции във връзка с продажбите на застраховки, изпълнение на задължения, свързани с плащането на данъци, включително водене и съхраняване на данъчни книги и документи, свързани с водене на счетоводни книги, както и съхраняване на счетоводни документи. Допълнителна информация относно обработката на вашите лични данни можете да намерите ТУК.
  • Ако сте друг тип изпълнител на WAGAS, целта на обработването на вашите данни от WAGAS е с цел изпълняване на задълженията на WAGAS, свързани със сключването и изпълнението на договора, определянето, защитата и заявяването на претенции. Допълнителна информация относно обработката на вашите лични данни можете да намерите ТУК.
  • Ако сте застрахователен агент, целта на обработването на вашите данни от WAGAS е гарантирането на сигурност, включително теле-информационна такава, а също установяване, защита и заявяване на претенции във връзка с продажбите на застраховки, изпълнение на задължения, свързани с плащането на данъци, включително водене и съхраняване на данъчни книги и документи, свързани с водене на счетоводни книги, както и съхраняване на счетоводни документи – в случай, че вашите данни се появяват в данъчни документи, издадени от или във WAGAS с цел агентурни дейности, а също и ако сте дали съгласие - популяризиране на WAGAS и реклама на бизнес дейността на WAGAS. По въпроси, свързани със сключването и изпълнението на договора за представителство и изпълнението на правни задължения, свързани с извършената застрахователна дейност, администраторът на вашите лични данни е Застрахователното дружество, в зависимост от договора - Lloyd's Insurance Company (наричано по-долу "Lloyd's") или Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (наричана по-долу " "Helvetia"). Допълнителна информация относно обработката на вашите лични данни от Lloyd's можете да намерите ТУК, а от Helvetia ще намерите ТУК.
  • Ако сте застраховащ, застрахован или търсите застрахователно покритие, по въпроси, свързани със сключването и изпълнението на застрахователния договор и изпълнението на правни задължения, свързани с провежданата застрахователна дейност, администраторът на вашите лични данни е, в зависимост от указанието в документа, потвърждаващ сключването на застраховката, съответно Lloyd’s или Helvetia. Допълнителна информация относно обработката на вашите лични данни от Lloyd's можете да намерите ТУК, а от Helvetia ще намерите ТУК.

Във връзка с обработването на лични данни имате следните права: право на достъп до данните, право на коригиране на данни, право на изтриване на данни, право на ограничаване на обработването, право на възражение срещу обработването на вашите лични данни, право на прехвърлянето им, право на оттегляне на съгласие и право на подаване на жалба до надзорен орган. Правата на лицата могат да бъдат ограничени въз основа на приложимото законодателство. Ако имате нужда от повече информация относно обработката на лични данни от WAGAS, кликнете ТУК.

go to top