008002100235phone

Центърът за оторизация на щети гарантира бърз и надежден, напълно професионален анализ и обективно решение по отношение на всяко искане, направено от квалифицирани и опитни специалисти. Удовлетворението на Клиентите е наш приоритет и защитата на интересите ви.

Екипът на оторизирания център за щети WAGAS се състои от опитни и професионални оценители, ликвидатори и преводачи, работещи за клиенти в България, Хърватия, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Полша, Литва, Латвия, Румъния, Русия, Словения, Словакия и Унгария.

Иновативният ни софтуер подпомага скоростта и ефективността на процеса за оторизиране на щети и изплащане на обезщетения.

WAGAS IT ПЛАТФОРМА:

Разполагаме със собствен, иновативен, специализиран софтуер, работещ в 16 езика с много висока функционалност при продажбите и уреждането на претенции, които лесно можем да адаптираме към нуждите на най-взискателните клиенти и застрахователи.

go to top