008002100235phone

От 2003 г. ние успешно предлагаме нашите застрахователни продукти, започвайки от Полша през цяла Източна Европа и Русия, както и в САЩ и Пуерто Рико.

Удължени гаранции на автомобили

Застраховката удължена гаранция се предлага на производители, вносители, дилъри към всичките типове нови и употребявани превозни средства.

Застраховка на черна и бяла техника и електронни устройства

Застраховка срещу случайни повреди и удължени гаранции за електронни устройства за търговците на дребно и производители.

Допълнителни продукти в оферта

Удължени гаранцииУдължена гаранция на селскостопански и горски машини

Включва механични и електрически аварии на машини и инсталации в селскостопански и горски устройства. Срок на застраховката е от 1 година до 5 години.

Удължени гаранцииУдължена гаранция на индустриални машини

Включва механични и електрически аварии на индустриални машини. Срок на застраховката е от 1 година до 5 години.

All RisksЗастраховката на всяко електронно устройство

срещу кражба, загуба, случайна механична и електрическа повреда. Включва смартфони, мобилни телефони, таблети, компютри, лаптопи, камери, сателитна навигация и други.

Продукти за водачи Застраховка на гуми и джанти

Включва подмяна или ремонт на гуми (също тип „run flat”) след случайна повреда или пробиване.

Продукти за водачи Застраховка на каросерия "Dent and Ding"

Включва разходи за ремонт за незначителни повреди на боя на каросерия и броня, които не изискват посещение в ремонтна работилница.

Продукти за водачи Застраховка на разходи за технически преглед

Включва разходите за ремонт и/или подмяна на елементи, които не са преминали успешно годишен технически преглед на превозното средство.

Продукти за водачи Застраховка срещу зареждане на грешно гориво

Включва разходите за източване на гориво, почистване и/или замяна на горивопроводи, горивна помпа и компоненти на впръскването на горивото в резултат на случайно грешно зареждане.

Продукти за водачи Застраховка срещу загуба на ключове

Гарантира защита в случай на загуба или кражба на ключове.

Продукти за водачи Помощ на пътя

Гарантира защита в случай на спиране на превозното средство от движение в резултат на механична авария. Включва възможността за ремонт на място или теглене до ремонтна работилница.

Продукти за подпомаганеПремахване на дял от разходите за ремонт на щетата (CDW – Collision Damage Waiver)

В случай на повреда или кражба на резервна кола под наем, застраховката възстановява дял от разходите, който застрахованият е длъжен да заплати преди наемане на колата.

Продукти за подпомаганеЗастраховка на дял от разходите

Включва възстановяване на дял от разходите в случай на възникване на щета, която надвишава стойността на дела от разходите. Това се отнася до полици каско, застраховка на жилище, пътуване и животни.

Продукти за подпомаганеЗастраховка „Home Emergency”

Включва ремонт на авария на водно-канализационни инсталация, инсталация за отопление и електричество възникнала в домакинството.

Продукти за подпомаганеПътническа застраховка на оборудването

Включва кражба, загуба и случайна повреда на използването оборудване по време на път, като смартфони, камери, музикални плейъри, фотоапарати и други.

Продукти за подпомаганеЗастраховка на очила

Гарантира защита срещу случайна повреда или кражба на очила за максимален срок от 2 години от датата на закупване.

Продукти за подпомаганеГаранция за плащането на застрахователната премия

Включва разходите за застрахователна премия за колата или за домакинско застраховане в ситуация, когато застрахованият губи приходите поради здравословни причини или безработица.

Продукти за подпомаганеНаемане на резервно превозно средство

Застраховката покрива разходите за наемане на резервен автомобил в случай на загуба на застрахованото превозно средство в случай на повреда, кражба или палеж.

Продукти за подпомаганеОсвобождаване от допълнителното обезпечение

Застраховката е алтернатива за дял от разходите в случай на краткосрочен или дългосрочен наем. Включва ликвидиране на щетата в недвижимия имот под наем без загубите на депозит. Наемателят плащайки по-ниската премия за застраховка се освобождава от дял от щетата, за собственика на недвижимия имот, каквото означава, че със сигурност щетата ще бъде ремонтирана.

Продукти за кредитори Застраховка при погасяване на дълга

Включва пълен обхват от финансовите задължения, като финансови заеми, ипотечни кредити, сметки за комунални услуги, застрахователни премии и други в случай на неработоспособност поради злополука, заболяване или уволнение.

Подобрение на банкова сметка / кредитна карта Двойна гаранция на бяла и черна техника

12-месечно продължение на гаранция от производителя за домакински уреди. Валидна е само една цена общо за всичките стоки регистрирани по време на застрахователния срок.

Подобрение на банкова сметка / кредитна карта Гаранция на цена

Гарантира възстановяване на разликата в цената в случай на закупване на марков продукт с кредитна или дебитна карта и намаление на стойността на този предмет в рамките на 30-90 дни. Застраховката покрива и онлайн покупки.

Подобрение на банкова сметка / кредитна карта Защита на пазаруване

Гарантира възстановяване на направените разходи в случай на кражба или случайна загуба/повреда на закупените стоки с кредитна или дебитна карта в рамките от 30 до 90 дни от датата на покупка.

Подобрение на банкова сметка / кредитна карта Защита на платежна карта

Покрива финансови загуби, произтичащи от неразрешено използване на кредитна / дебитна карта.

Подобрение на банкова сметка / кредитна карта Застраховка на билети

Ако поради възникване на заболяване, злополука, закъснение на авиокомпаниите или неизбежна командировка застрахованият не може да участва в събитието или представлението, получава 100% от номиналната стойност от върнатия билет.

Подобрение на банкова сметка / кредитна карта Застраховка срещу кражба на документи

Включва понесени загуби в резултат на измама и също опит за получаване на финансови ползи с използването на самоличност на застрахования, които включват дейности като заявление за банкова сметка / кредитни карти / заем. Застраховката компенсира също понесени финансови загуби и отделеното време за възстановяването на откраднати документи, разходи за обмяна на документи, възстановяване на кредитоспособност и адвокатски тарифи.

Подобрение на банкова сметка / кредитна карта Застраховка срещу кражба през банкомат

Защитава клиента, който е бил ограбен по време на изтегляне на парите от банкомат, или в рамките на 15 минути от изтегляне на парите от банкомат навсякъде по света. Застраховката гарантира връщане на откраднатите пари и евентуално обезщетението за претърпените наранявания.

Подобрение на банкова сметка / кредитна карта Застраховка защитен портфейл

Осигурява връщането на разходите за чантата и / или портфейла заедно със съдържанието.

go to top