+420 296 183 736phone

Informujeme, že správcem Vašich osobních údajů je společnost WAGAS S.A., se sídlem ve Varšavě, ul. Świętojerska 5/7, (dále jen: „WAGAS”). V záležitostech spojených s uzavíráním a realizací pojistné smlouvy nebo smlouvy o zastoupení je správcem Vašich osobních údajů Pojišťovna, závisle na dokladu potvrzujícím uzavření pojištění nebo na smlouvě - Lloyd’s Insurance Company (dále jen „Lloyd’s”) nebo Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (dále jen „Helvetia”).

  • V záležitostech spojených s uzavíráním a realizací pojistné smlouvy nebo smlouvy o zastoupení a realizací povinností vyplývajících z provozované pojistné činnosti je správcem Vašich osobních údajů, závisle na podepsané smlouvě Lloyd’s nebo Helvetia. Pokud jste pojistným brokerem, účelem zpracování Vašich osobních údajů společností WAGAS je zajištění bezpečnosti, včetně teleinformatické bezpečnosti, obrany a vymáhání nároků v souvislosti s realizací distribuce pojištění, realizací daňových povinnosti, včetně vedení účetnictví a daňové evidence a uchováváním dokladů spojených s účetní evidencí a uchováváním účetních dokladů. Ostatní informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů najdete ZDE.
  • Pokud jste jiného druhu partnerem společnosti WAGAS, účelem zpracování Vašich osobních údajů společností WAGAS je realizace povinností spojených s uzavřením a realizací smlouvy, dále pak určení obrana a vymáhání nároků. Ostatní informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů najdete ZDE.
  • Pokud jste pojistný agent, účelem zpracování Vašich osobních údajů společností WAGAS je zajištění bezpečnosti, včetně teleinformatické bezpečnosti, obrany a vymáhání nároků v souvislosti s realizací distribuce pojištění, realizací daňových povinnosti, včetně vedení účetnictví a daňové evidence a uchováváním dokladů spojených s účetní evidencí a uchováváním účetních dokladů – v případě že se Vaše osobní údaje nacházejí na daňových dokladech vystavených společnosti WAGAS nebo v souvislosti s realizací zastupitelské činnosti, a zároveň, v případě příslušného souhlasu dotčené osoby - propagace WAGAS a reklama hospodářské působnosti společnosti WAGAS. Ve věcech spojených s uzavíráním a realizací smlouvy o zastoupení a realizaci právních povinností vyplývajících z provozované pojišťovací činnosti je správcem Vašich osobních údajů Pojišťovna, závisle na podepsané smlouvě - Lloyd’s Insurance Company (dále jen „Lloyd’s”) nebo Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (dále jen „Helvetia”). Ostatní informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů Lloyd’s najdete ZDE, zatímco informace o zpracování Helvetia najdete ZDE.
  • Pokud jste pojistník, pojištěný nebo zájemce o pojistní ochranu, ve věcech spojených s uzavíráním a realizací pojistné smlouvy a realizaci právních povinností vyplývajících z provozované pojišťovací činnosti je správcem Vašich osobních údajů, závisle od údajů uvedených na dokladu potvrzujícím uzavření pojištění Lloyd’s nebo Helvetia. Ostatní informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů Lloyd’s najdete ZDE, zatímco informace o zpracování Helvetia najdete ZDE.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte: právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich úpravu, právo na vymazání osobních údajů, omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo odmítnout zpracování Vašich osobních údajů, právo na převod, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost orgánu dozoru. Jednotlivá práva mohou být omezená na základě platných předpisů. Chcete-li získat dodatečné informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů společností WAGAS klikněte ZDE.

go to top