+372 644 51 76phone

Informeerime, et Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks on WAGAS S.A. registreeritud asukohaga Varssavis, Świętojerska tn. 5/7 (edaspidi “WAGAS”). Küsimustes, mis puudutavad kindlustus- ja agendilepingute sõlmimist ja rakendamist on Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks Kindlustusselts, kas Lloyd’s Insurance Company (edaspidi „Lloyd’s”) või Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (edaspidi „Helvetia”), vastavalt sellele, kumb on mainitud Kindlustusdokumendil.

Küsimustes, mis on seotud agendilepingu sõlmimisega, rakendamisega või kindlustustegevusest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmisega, Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks on sõltuvalt sõlmitud lepingust kas Lloyd’s või Helvetia.

  • Kui Teie olete kindlustusmaakler, siis WAGAS töötleb Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: turvalisuse, sh IT-turvalisuse tagamine; kindlustustoodete turustamisega seotud õigusnõuete koostamine, esitamine ja kaitsmine; maksude maksmisega seotud kohustuste täitmine, sh raamatupidamine ja raamatupidamisdokumentide säilitamine. Täpsemalt Teie isikuandmete töötlemisest saab lugeda SIIT.
  • Kui Teie olete teist liiki WAGAS’e teenuseosutaja, siis WAGAS töötleb Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud ülesannete täitmine; kindlustustoodete turustamisega seotud õigusnõuete koostamine, esitamine ja kaitsmine. Täpsemalt Teie isikuandmete töötlemisest saab lugeda SIIT.
  • Kui Teie olete Kindlustusagent, siis WAGAS töötleb Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: turvalisuse, sh IT-turvalisuse tagamine; kindlustustoodete turustamisega seotud õigusnõuete koostamine, esitamine ja kaitsmine; kui Teie isikuandmed on esitatud Wagas’ele esitavates raamatupidamisdokumentides, mida esitatakse seoses agenditegevuste teostamisega: maksude maksmisega seotud kohustuste täitmine, sh raamatupidamine ja raamatupidamisdokumentide säilitamine; WAGAS’e äritegevuse reklaamimine, kui olete oma nõusoleku avaldanud. Küsimustes, mis on seotud agendilepingu sõlmimisega, rakendamisega või kindlustustegevusest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmisega, Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks on sõltuvalt sõlmitud lepingust kas Lloyd’s Insurance Company (edaspidi Lloyd’s) või Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (edaspidi Helvetia). Täpsemalt Teie isikuandmete töötlemisest Lloyd’si poolt saab lugeda SIIT ja Helvetia poolt SIIT.
  • Kui Teie olete kindlustaja, kindlustatu või soovite kindlustuslepingut sõlmida, siis küsimustes, mis on seotud kindlustuslepingu sõlmimisega, rakendamisega või kindlustustegevusest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmisega, Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks on sõltuvalt kindlustusdokumendilt kas Lloyd’s Insurance Company (edaspidi Lloyd’s) või Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (edaspidi Helvetia). Täpsemalt Teie isikuandmete töötlemisest Lloyd’si poolt saab lugeda SIIT ja Helvetia poolt SIIT.

Seoses isikuandmete töötlemisega on Teil järgmised õigus: õigus saada juurdepääsu andmetele, õigus parandada andmeid, õigus kustutada andmed, õigus piirata töötlemist, õigus esitada vastuväiteid, tühistamisõigus, õigus andmete ülekandmisele, õigus esitada kaebus pädevale järelevalve asutusele. Teie õigused võivad olla piiratud vastavalt kehivatele seadustele. Täpsemalt Teie isikuandmete töötlemisest WAGAS’e poolt saab lugeda SIIA.

go to top