0800223177phone

Obavještavamo vas da je nadzornik obrade vaših osobnih podataka WAGAS S.A. sa sjedištem u Varšavi na Świętojerski 5/7 (u daljnjem tekstu: WAGAS). Dok je nadzornik obrade vaših osobnih podataka u stvarima vezanim za izvršenje ugovora o osiguranju ili ugovora o zastupanju, ovisno o naznaci na dokumentu koji potvrđuje sklopljenje osiguranja ili ugovora, osiguratelj - Lloyd's Insurance Company (u daljnjem tekstu: Lloyd's) ili Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (u daljnjem tekstu: Helvetia).

  • U pitanjima koja se odnose na sklapanje i izvršavanje ugovora o zastupanju i ispunjavanje pravnih obveza u vezi s obavljanjem osiguravateljske djelatnosti, nadzornik vaših osobnih podataka je, ovisno o potpisanom ugovoru, odnosno Lloyd's ili Helvetia. Ukoliko ste posrednik osiguranja, zamisao obrade vaših osobnih podataka od strane WAGAS-a je pružanje sigurnosti, uključujući računalnu sigurnost, uspostavljanje, obranu i izvršavanje zahtjeva u vezi s distribucijom proizvoda osiguranja, poštivanje plaćanja poreza, uključujući vođenje i pohranu proračunskih knjiga i dokumenata koji se odnose na vođenje računovodstvenih evidencija i pohranu knjigovodstvenih dokumenata. Više informacija o obradi vaših osobnih podataka možete pronaći OVDJE.
  • Ukoliko ste druga vrsta ugovorne strane WAGAS-a, zamisao obrade vaših od strane WAGAS-a je izvršiti WAGAS-ove zadatke povezane sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora, uspostavljanjem, obranom i izvršenjem zahtjeva. Više informacija o obradi vaših osobnih podataka možete pronaći OVDJE.
  • Ukoliko ste agent osiguranja, zamisao obrade vaših osobnih podataka od strane WAGAS-a je pružati sigurnost, uključujući teleinformatičku sigurnost, donošenje odluka, obranu i izvršenje zahtjeva u vezi s distribucijom proizvoda osiguranja, poštivanje obveza povezanih s plaćanjem poreza, uključujući vođenje i pohranu proračunskih knjiga i dokumenata, u vezi s upravljanjem računovodstvenim evidencijama i pohranjivanjem računovodstvenih dokumenata - u mjeri u kojoj se vaši podaci pojavljuju u poreznim dokumentima izdanim od strane ili za WAGAS u vezi s obavljanjem agencija agencija i, ako ste odobrili, promocijama i reklamama WAGAS-a za poslovne aktivnosti pod vodstvom WAGAS-a. U pitanjima koja se odnose na zaključivanje i izvršavanje agencijskog ugovora ili ispunjavanje zakonskih obveza vezanih uz obavljanje poslova osiguranja, nadzornik vaših osobnih podataka, ovisno o sklopljenom ugovoru, je Lloyd's Insurance Company (u daljnjem tekstu: „Lloyd's“) ili Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (u daljnjem tekstu „Helvetia“). Više informacija o obradi vaših osobnih podataka od strane tvrtke Lloyd's dostupno je OVDJE, a Helvetię OVDJE.
  • Ukoliko ste osiguranik, osiguratelj ili osoba koja traži zaštitu osiguranja u stvarima vezanim uz zaključivanje i obavljanje ugovora o osiguranju ili ispunjavanje zakonskih obveza vezanih uz obavljanje djelatnosti osiguranja, nadzornik vaših osobnih podataka, ovisno o naznaci na potvrdi osiguranja, je Lloyd's ili Helvetia. Više informacija o obradi vaših osobnih podataka od strane tvrtke Lloyd's dostupno je OVDJE, a Helvetię OVDJE.

U vezi s obradom vaših osobnih podataka imate sljedeća prava: pravo na pristup podacima, pravo ispravljanja podataka, pravo na brisanje podataka, pravo na ograničavanje obrade, pravo na prigovor u vezi s obradom vaših osobnih podataka, pravo na njihov prijenos, pravo na povlačenje pristavka ili pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu. Po postojećem zakonodavstvu mogu se spomenuti neka odobrenja. Ako želite više informacija o obradi osobnih podataka od strane WAGAS-a, kliknite OVDJE.

go to top