+37052047015phone

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų Administratorius yra Wagas S.A., kurio buveinė yra Varšuvoje, Świętojerska g. 5/7, (toliau „WAGAS“). Tačiau dėl reikalų, susijusių su draudimo arba atstovavimo sutarties sudarymu ir vykdymu – Jūsų asmens duomenų Administratorius yra Draudimo Bendrovė, priklausomai nuo nurodytos dokumente, patvirtinančiame draudimo sudarymą arba sutartyje - Lloyd‘s Insurance Company (toliau „Lloyd‘s“) arba Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (toliau „Helvetia”).

  • Reikaluose, susijusiuose su atstovavimo sutarties sudarymu ir vykdymu bei teisinių įsipareigojimų, susijusių su vykdoma draudimo veikla, įgyvendinimu, Jūsų asmens duomenų administratorius, priklausomai nuo pasirašytos sutarties, yra atitinkamai Lloyd's arba Helvetia. Jeigu esate draudimo brokeris, Jūsų duomenų tvarkymo WAGAS tikslas yra saugumo užtikrinimas, įskaitant teleinformacijos saugumą, teisinių reikalavimų, susijusių su draudimo produkto platimu, nustatymas, gynimas ir išieškojimas, pareigų, susijusių su mokesčių mokėjimu, vykdymas, tame tarpe mokesčių apskaitos vedimu ir apskaitos dokumentų saugojimu ir dokumentų, susijusių su apskaitos registro vedimu, bei buhalterinių įrodymų saugojimas. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite rasti ČIA.
  • Jeigu esate kita sandorio šalis, Jūsų duomenų tvarkymo WAGAS tikslas yra užduočių, susijusių su sutarties sudarymu ir vykdymu, įgyvendinimas, teisinių reikalavimų nustatymas, gynimas ir išieškojimas. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite rasti ČIA.
  • Jeigu esate draudimo agentas, Jūsų duomenų tvarkymo WAGAS tikslas yra saugumo užtikrinimas, įskaitant teleinformacijos saugumą, teisinių reikalavimų, susijusių su draudimo produkto platimu, nustatymas, gynimas ir išieškojimas, pareigų, susijusių su mokesčių mokėjimu, vykdymas, tame tarpe mokesčių apskaitos vedimu ir apskaitos dokumentų saugojimu, ir dokumentų, susijusių su apskaitos registro vedimu, bei buhalterinių įrodymų saugojimas, jeigu Jūsų asmens duomenys yra pateikiami mokesčių dokumentuose išrašomuose Wagas dėl agentūrinio darbo vykdymo, o taip pat jeigu suteikėte leidimą gauti reklamas ir pasiūlymus, susijusius su Wagas verslo veiklos vykdymu. Reikaluose, susijusiuose su atstovavimo sutarties sudarymu ir vykdymu bei teisinių įsipareigojimų, susijusių su vykdoma draudimo veikla, įgyvendinimu, Jūsų asmens duomenų administratorius, priklausomai nuo pasirašytos sutarties yra Lloyd‘s Insurance Company (toliau „Lloyd‘s“) arba Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (toliau „Helvetia”). Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Lloyd‘s galite rasti ČIA, o informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Helvetia rasite ČIA.
  • Jeigu esate draudėjas, apdraustasis ar ieškantis draudimo, reikaluose, susijusiuose su draudimo sutarties sudarymu ir vykdymu bei teisinių įsipareigojimų, susijusių su draudimo veikla, įgyvendinimu Jūsų asmens duomenų administratorius, priklausomai nuo pasirašytos sutarties, yra atitinkamai Lloyd's arba Helvetia. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Lloyd‘s galite rasti ČIA, o informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Helvetia rasite ČIA.

Pagal galiojančius teisės aktus turite šias teises: teisė susipažinti, teisė ištaisyti, teisė ištrinti, teisė apriboti, teisė nesutikti, teisė atšaukti savo sutikimą, teisė į perkeliamumą, teisė pateikti skundą. Kai kurios teisės gali būti ribojamos pagal galiojančius teisės aktus. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą WAGAS galite rasti ČIA.

go to top