+371 60 00 55 19phone

Informējam, ka Jūsu personas datu Administrators ir WAGAS S.A. ar juridisko adresi Polijā, Świętojerska iela 5/7, Varšavā (turpmāk tekstā “WAGAS”). Jautājumos, kas saistīti ar apdrošināšanas līgumu noslēgšanu un to izpildi vai ar pārstāvniecības līgumu, Administrators ir Apdrošināšanas sabiedrība ar kuru tika noslēgts līgums – Lloyd’s Insurance Company (turpmāk tekstā “Lloyd’s”) vai Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (turpmāk tekstā „Helvetia”).

  • Jautājumos, kas saistīti ar pārstāvniecības līguma noslēgšanu un to īstenošanu, kā arī ar apdrošināšanas darbību juridisko pienākumu izpildi Jūsu personas Administrators ir Lloyd’s vai Helvetia atkarībā no tā ar kuru tika noslēgts līgums. Apdrošināšanas brokera gadījumā Wagas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt drošību, t.sk. IT drošību, aizstāvot un īstenojot prasības saistībā ar apdrošināšanas pakalpojuma izplatīšanu, veicot nodokļu nomaksu un pildot grāmatvedības pienākumus. Plašāku informāciju par Jūsu personas datu apstrādi var iegūt ŠEIT.
  • Cita veida darījumu partnera gadījumā, Wagas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Wagas uzdevumu izpildi, kas izriet no noslēgtā sadarbības līguma, kā arī aizstāvot un īstenojot prasības saistībā ar šo līgumu. Plašāku informāciju par Jūsu personas datu apstrādi var iegūt ŠEIT.
  • Apdrošināšanas aģenta gadījumā, Wagas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt drošību, t.sk. IT drošību, aizstāvot un īstenojot prasības saistībā ar apdrošināšanas pakalpojuma izplatīšanu, veicot nodokļu nomaksu un pildot grāmatvedības pienākumus, kā arī nodrošinot grāmatvedības un nodokļu dokumentu glabāšanas drošību, ja Jūsu dati ir iekļauti dokumentos, ko saņēma vai izdeva Wagas. Jautājumos, kas saistīti ar pārstāvniecības līguma noslēgšanu un to īstenošanu, kā arī ar apdrošināšanas darbību juridisko pienākumu izpildi Jūsu personas Administrators ir Apdrošināšanas sabiedrība ar kuru tika noslēgts līgums – Lloyd’s Insurance Company (turpmāk tekstā “Lloyd’s”) vai Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (turpmāk tekstā „Helvetia”). Plašāku informāciju par Jūsu personas datu apstrādi kuru apstrādā Lloyd’s var iegūt ŠEIT, savukārt informāciju ko apstrādā Helvetia var iegūt ŠEIT.
  • Apdrošināšanas ņēmēja, apdrošinātā vai apdrošināšanas meklētāja gadījumā, jautājumos kas saistīti ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu un to izpildi, kā arī saistīto ar apdrošināšanas darbību juridisko pienākumu izpildi, Jūsu personas datu Administrators ir Apdrošināšanas sabiedrība ar kuru tika noslēgts līgums – Lloyd’s vai Helvetia. Plašāku informāciju par Jūsu personas datu apstrādi kuru apstrādā Lloyd’s var iegūt ŠEIT, savukārt informāciju ko apstrādā Helvetia var iegūt ŠEIT.

Sakarā ar personas datu apstrādi Jums ir šādas tiesības: tiesības piekļūt datiem, tiesības labot datus, tiesības dzēst datus, tiesības ierobežot apstrādi, tiesības izteikt iebildumus par Jūsu personas datu apstrādi, tiesības tos nodot, tiesības atsaukt piekrišanu un tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē. Konkrētas tiesības var tikt ierobežotas, pamatojoties uz piemērojamajiem tiesību aktiem. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par Wagas personas datu apstrādi, nospiediet ŠEIT.

go to top