+371 60 00 55 19phone

Mēs lepojamies, ka WAGAS S.A. sadarbojas ar augstākā līmeņa institūcijām un ir Lloyd’s Insurance Company partneris. WAGAS S.A. ir lielākais Lloyd’s Coverholder Eiropas Savienības austrumu daļā un Krievijā. Lloyd’s tirgus ir vecākā apdrošināšanas organizācija pasaulē. WAGAS pārstāv Lloyd’s tirgus intereses saskaņā ar pilnvarām, kuras piešķīrusi Lloyd’s Insurance Company.

go to top