+48 22 270 39 00phone

Ubezpieczenie od przypadkowych uszkodzeń i awarii na sprzęt elektroniczny dla sieci handlowych i producentów.

Oferujemy dwa podstawowe typy ochrony ubezpieczeniowej: okres gwarancyjny producenta plus dodatkowa ochrona na 1, 2 lub 3 lata oraz gwarancja na czas nieokreślony (co miesięczna opłata składki), w ramach której usterki są naprawiane, a ostatecznie produkt wymieniany jest na nowy.

Ubezpieczenie od awariiUbezpieczenie od nieszczęśliwych wypadkówUbezpieczenie „Bezpłatne naprawy”
Dla kogo?Ubezpieczenie od awariiSprzęt gospodarstwa domowego, zakupiony w sklepach sieci sprzedaży lub w innych punktach dystrybucji.Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadkówSprzęt gospodarstwa domowego, dostępny w sklepach sieci sprzedaży lub w innych punktach sprzedaży.Ubezpieczenie „Bezpłatne naprawy”Sprzęt gospodarstwa domowego, będący po gwarancji producenta, nie starszy niż 6 lat i użytkowany przez Osobę Ubezpieczoną pod adresem wskazanym w polisie.
Suma ubezpieczeniaUbezpieczenie od awariiRówna cenie zakupu sprzętuUbezpieczenie od nieszczęśliwych wypadkówRówna cenie zakupu sprzętuUbezpieczenie „Bezpłatne naprawy”1000 zł na 1 i/lub na wszystkie 4 dopuszczalne ochroną zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Okres ubezpieczeniaUbezpieczenie od awarii36 / 48 lub 60 miesięcyUbezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków12 / 24 / 48 lub 60 miesięcyUbezpieczenie „Bezpłatne naprawy”12 miesięcy
Korzyści / OdszkodowanieUbezpieczenie od awariiOdszkodowanie pokrywa koszt usunięcia awarii sprzętu lub koszt wymiany sprzętu na nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości jego naprawy.Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadkówOdszkodowanie pokrywa koszt usunięcia skutków nieszczęśliwego wypadku lub koszt wymiany sprzętu na nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości jego naprawy.Ubezpieczenie „Bezpłatne naprawy”Odszkodowanie pokrywa koszt naprawienia sprzętu oraz dojazdu technika (dla sprzętów ważących powyżej 10 kg) w przypadku zaistnienia awarii.

Komunikat

dotyczący zrzeczenia się przez Ubezpieczycieli uprawnienia do wymagania od Ubezpieczających zwrotu oryginału dokumentu ubezpieczenia w przypadku wystąpienia szkody całkowitej.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż Ubezpieczający, którzy zawarli umowy ubezpieczenia sprzętu gospodarstwa domowego zakupionego w sieci sklepów sprzedawcy detalicznego lub dystrybutora regionalnego z Ubezpieczycielami: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG oraz Lloyd’s Insurance Company SA z siedzibą w Bastion Tower, Belgia (dawniej jako: Syndykat Lloyd’s nr 4444 z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania) nie są zobowiązani - w przypadku wystąpienia szkody całkowitej - do zwrotu oryginału dokumentu ubezpieczenia opisanego sprzętu przedstawicielowi sklepu sprzedawcy detalicznego lub dystrybutora regionalnego. Ubezpieczyciele zrzekli się bowiem uprawnienia wynikającego z §18 ust. 2 pkt 9 lit. a) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sprzętu Gospodarstwa Domowego Zakupionego w Sieci Sklepów Sprzedawcy Detalicznego lub Dystrybutora Regionalnego do wymagania od Ubezpieczających zwrotu przedmiotowego dokumentu.

go to top