+48 22 270 39 00phone

Informacje o firmie

WAGAS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres siedziby spółki: ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa

NIP: 1070000135
REGON: 015605020
KRS: 0000409365

Firma WAGAS S.A. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze Przedsiębiorców.

 • Wysokość kapitału zakładowego: 125.000,00 zł
 • Wysokość kapitału wpłaconego: 125.000,00 zł
 • Liczba akcji emisji: 12500
 • Wartość nominalna akcji: 10,00 zł

Kontakt

Kontakt w zakresie relacji inwestorskich
Michał Nowak
tel. 505-199-962
e-mail: m.nowak@wagas.pl

Korespondencja (wnioski, pełnomocnictwa) dotyczące Walnego Zgromadzenia proszę przesyłać na adres: akcjonariusze@wagas.pl

Zarząd Spółki

Michał Sergiusz Nowak
Prezes Zarządu WAGAS S.A.

Posiada 15 lat doświadczenia na rynku ubezpieczeniowym. W WAGAS S.A. odpowiedzialny jest za rozwój ubezpieczeń motoryzacyjnych (ubezpieczeń kosztów napraw i GAP) na terenie Europy i Rosji. Certyfikowany rzeczoznawca.

Grzegorz Surowiecki
Członek Zarządu WAGAS S.A.

Posiada 15 lat doświadczenia na rynku motoryzacyjnym. W WAGAS S.A. odpowiedzialny jest za procesy likwidacji szkód na rynku Europejskim. Certyfikowany rzeczoznawca i biegły sądowy.

Walne zgromadzenia

Walne Zgromadzenia 2019

 • Akt Notarialny 3580/2019
 • Akt Notarialny 2316/2019

Walne Zgromadzenia 2018

 • Akt Notarialny 1918/2018
 • Akt Notarialny 1951/2018
 • Akt Notarialny 2654/2018

Walne Zgromadzenia 2017

 • Akt Notarialny 293/2017

Walne Zgromadzenia 2016

 • Akt Notarialny 1654/2016
 • Akt Notarialny 1120/2016

Walne Zgromadzenia 2015

 • Akt Notarialny 6471/2015

Walne Zgromadzenia 2014

 • Akt Notarialny 3705/2014

Walne Zgromadzenia 2013

 • Akt Notarialny 4377/2013

Walne Zgromadzenia 2012

 • Akt Notarialny 4737/2012

Walne Zgromadzenia 2011

 • Akt Notarialny 10074/2011
 • Akt Notarialny 8891/2011

Akcjonariat

Emisja serii akcji – A
Liczba akcji: 5000
Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych: 5000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy na walnym zgromadzeniu

Emisja serii akcji – B
Liczba akcji: 5000
Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych: Akcje nie są uprzywilejowane

Emisja serii akcji – C
Liczba akcji: 2500
Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych: 2500 akcji serii C uprzywilejowanych w zakresie dywidendy w ten sposób, że uprawniają do dywidendy w wysokości 100,01% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.

Wykres graficzny:

98% - osoba prawna

2% - osoba fizycznago to top