+386 1 828 21 06phone

V čast društvu WAGAS S.A. je, da sodeluje z institucijami z najvišjimi ocenami in je partner zavarovalnice Lloyd's.

WAGAS S.A. je največji Lloyds-ov coverholder v vzhodnem delu Evropske unije in v Rusiji. Trg Lloyd’s je najstarejša zavarovalna organizacija na svetu. WAGAS zastopa interese trga Lloyd’s v skladu s pooblastili, ki jih mu je podelila zavarovalnica Lloyd’s Insurance Company.

go to top