+386 1 828 21 06phone

Obveščamo, da je Skrbnik vaših osebnih podatkov WAGAS S.A. z sedežem v Varšavi na ulici Świętojerska 5/7, (dalje ”Wagas”). Medtem ko skrbnik vaših osebnih podatkov v zadevah povezanih s sklenitvijo z izvajanjem zavarovalne pogodbe ali pogodbe o zastopanju je, odvisno od navedbe na dokumentu, ki potrjuje sklenitev zavarovanja ali pogodbe, zavarovalnica – Lloyd’s Insurance Company (dalje „Lloyd’s”) ali Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (dalje „Helvetia”).

  • V zadevah, povezanih s sklenitvijo in izvajanjem pogodbe o zastopanju ter izvajanjem pravnih obveznosti v vezi z opravljeno zavarovalno dejavnostjo, je skrbnik vaših osebnih podatkov, odvisno od podpisane pogodbe, ustrezno Lloyd's ali Helvetia. V kolikor ste zavarovalni posrednik, je namen obdelave vaših osebnih podatkov s strani WAGAS zagotoviti varnost vključno s teleinformatično varnostjo, ustanavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov v vezi z distribucijo zavarovalnih produktov, izpolnjevanjem obveznosti povezanih s plačilom davkov, vključno z vodenjem in shranjevanjem proračunskih knjig in dokumentov, povezanih z vodenjem računovodskih vknjižb in shranjevanjem računovodskih listin. Dodatne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov najdete TUKAJ.
  • V kolikor ste druga vrsta nasprotne stranke Wagas, je cilj obdelave Vaših podatkov preko Wagas realizacija nalog Wagas povezanih s sklenitvijo in izvajanjem pogodbe, ustanavljanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov. Dodatne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov najdete TUKAJ.
  • V kolikor ste zavarovalni zastopnik je cilj obdelave vaših osebnih podatkov preko Wagas zagotavljanje varnosti vključno s teleinformatično varnostjo, odločanje, obramba in uveljavljanje zahtevkov v zvezi z distribucijo zavarovalnih produktov, izpolnjevanjem obveznosti povezanih s plačilom davkov, vključno z vodenjem in shranjevanjem proračunskih knjig in dokumentov, povezanih z vodenjem računovodskih vknjižb in shranjevanjem računovodskih listin – v kolikor se vaši podatki pojavljajo v davčnih dokumentih izstavljenih preko oziroma na Wagas v vezi z izvajanjem zastopniške dejavnosti in prav tako če ste odobrili - promocij Wagas in oglasov poslovne dejavnosti, ki jo vodi Wagas. V zadevah povezanih s sklenitvijo in opravljanjem zastopniške pogodbe, oziroma izpolnjevanjem zakonskih obveznosti povezanih z opravljanjem zavarovalne dejavnosti je skrbnik vaših osebnih podatkov, odvisno od sklenjene pogodbe, Lloyd’s Insurance Company (dalje „Lloyd’s”) ali Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (dalje „Helvetia”). Dodatne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov s strani Lloyd’s najdete TUKAJ, pa s strani Helvetię TUKAJ.
  • V kolikor ste zavarovanec, zavarovalec, oziroma oseba, ki išče zavarovalno zaščito v zadevah povezanih s sklenitvijo in izvajanjem pogodbe zavarovanja, oziroma izpolnjevanjem zakonskih obveznosti povezanih z opravljanjem zavarovalne dejavnosti je skrbnik vaših osebnih podatko, odvisno od navedbe na potrdilu zavarovalne pogodbe, ustrezno Lloyd’s ali Helvetia. Dodatne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov s strani Lloyd’s najdete TUKAJ, pa s strani Helvetie TUKAJ.

V povezavi z obdelavo osebnih podatkov imate naslednje pravice: pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka podatkov, pravico do izbrisa podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, pravico do njihovega prenosa, pravico do preklica soglasja oziroma, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Nekatera dovoljenja so lahko omenjena na podlagi veljavne zakonodaje. V kolikor želite pridobiti več informacij na temo obdelave osebnih podatkov s strani Wagas kliknite TUKAJ.

go to top