+421 233 527 889phone

Centrum pre autorizáciu škôd zaisťuje rýchle, spoľahlivé a absolútne profesionálne posúdenie a objektívne rozhodnutie každej záležitosti. Vašou vecou sa bude zaoberať tím skúsených a kompetentných odborníkov. Vaša spokojnosť a ochrana Vašich záujmov je našou prioritou!

V Centrum pre autorizáciu škôd spoločnosti WAGAS pracujú skúsení a profesionálni znalci, likvidátori a prekladateľa, obsluhujúci zákazníkov z Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Estónska, Fínska, Grécka, Litvy, Lotyšska, Poľska, Ruska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Maďarska.

Inovatívny software zaisťuje rýchlosť a efektivitu celého postupu spojeného s autorizáciou poistných udalostí a inkasovanie poistného plnenia.

INFORMAČNÁ PLATFORMA WAGAS

Máme k dispozícii vlastný, inovatívny a odborný softvér v 16 jazykových verziách, veľmi funkčný ako z hľadiska predaja tak likvidácie poistných udalostí, z možnosti prispôsobenia k požiadavkám aj tých najnáročnejších zákazníkov a poisťovní.

go to top