+421 233 527 889phone

Informujeme, že správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť WAGAS S.A., so sídlom vo Varšave, ul. Świętojerska 5/7, (ďalej len: "WAGAS"). V záležitostiach spojených s uzatváraním a realizáciou poistnej zmluvy alebo zmluvy o zastúpení je správcom Vašich osobných údajov Poisťovňa, závisle na doklade potvrdzujúcom uzavretie poistenia alebo na zmluve - Lloyds Insurance Company (ďalej len "Lloyds") alebo Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (ďalej len "Helvetia").

  • V záležitostiach spojených s uzatváraním a realizáciou poistnej zmluvy alebo zmluvy o zastúpení a realizáciou povinností vyplývajúcich z prevádzkovanej poistnej činnosti je správcom Vašich osobných údajov, závisle na podpísanej zmluve Lloyds alebo Helvetia. Ak ste poistným brokerom, účelom spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou WAGAS je zaistenie bezpečnosti, vrátane teleinformatické bezpečnosti, obrany a vymáhania nárokov v súvislosti s realizáciou distribúcie poistenia, realizáciou daňových povinnosti, vrátane vedenia účtovníctva a daňovej evidencie a uchovávaním dokladov súvisiacich s účtovnou evidenciou a uchovávaním účtovných dokladov. Ostatné informácie ohľadne spracovania vašich osobných údajov nájdete TU.
  • Ak ste iného druhu partnerom spoločnosti WAGAS, účelom spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou WAGAS je realizácia povinností spojených s uzavretím a realizáciou zmluvy, ďalej potom určenie obrana a vymáhanie nárokov. Ostatné informácie ohľadne spracovania vašich osobných údajov nájdete TU.
  • Ak ste poistný agent, účelom spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou WAGAS je zaistenie bezpečnosti, vrátane teleinformatické bezpečnosti, obrany a vymáhania nárokov v súvislosti s realizáciou distribúcie poistenia, realizáciou daňových povinnosti, vrátane vedenia účtovníctva a daňovej evidencie a uchovávaním dokladov súvisiacich s účtovnou evidenciou a uchovávaním účtovných dokladov - v prípade že sa Vaše osobné údaje nachádzajú na daňových dokladoch vystavených spoločnosti WAGAS alebo v súvislosti s realizáciou zastupiteľskej činnosti, a zároveň, v prípade príslušného súhlasu dotknutej osoby - propagácia WAGAS a reklama hospodárskej pôsobnosti spoločnosti WAGAS. Vo veciach spojených s uzatváraním a realizáciou zmluvy o zastúpení a realizácii právnych povinností vyplývajúcich z prevádzkovanej poisťovacej činnosti je správcom Vašich osobných údajov Poisťovňa, závisle na podpísanej zmluve - Lloyds Insurance Company (ďalej len "Lloyds") alebo Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (ďalej len "Helvetia "). Ostatné informácie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov Lloyd nájdete TU, zatiaľ čo informácie o spracovaní Helvetia nájdete TU.
  • Ak ste poistník, poistený alebo záujemca o poistnú ochranu, vo veciach spojených s uzatváraním a realizáciou poistnej zmluvy a realizáciou právnych povinností vyplývajúcich z prevádzkovanej poisťovacej činnosti je správcom Vašich osobných údajov, závisle od údajov uvedených na doklade potvrdzujúcom uzatvorenie poistenia Lloyds alebo Helvetia. Ostatné informácie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov Lloyd nájdete TU, zatiaľ čo informácie o spracovaní Helvetia nájdete TU.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte: právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich úpravu, právo na vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, právo odmietnuť spracovanie Vašich osobných údajov, právo na prevod, právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Jednotlivé práva môžu byť obmedzené na základe platných predpisov. Ak chcete získať ďalšie informácie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou WAGAS kliknite TU.

go to top