+372 644 51 76phone

Informeerime, et Teie Isikuandmete Administraatoriks on Wagas S. A. registreeritud asukohaga Świętojerska 5/7, Varssavi (edaspdidi: “Wagas”) ja kõikides küsimustes, mis puudutavad kindlustus- või agendilepingute sõlmimist või rakendamist – Lloyd’s Insurance Company (edaspidi „Lloyd’s”).

  • Kui Teie olete kindlustusmaakler, siis Wagas töötleb Teie isikuandmeid turvalisuse (sh IT-turvalisuse) tagamiseks, kindlustustoodete turustamisega seotud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks, sh maksude maksmisega seotud kohustuste täitmiseks, raamatupidamiseks ja raamatupidamisdokumentide säilitamiseks. Täpsemalt Teie isikuandmete töötlemise kohta saate lugeda SIIT.
  • Kui Teie olete Wagas’e teist liiki vastaspool, siis Wagas töötleb Teie isikuandmeid Kindlustustoodete turustamisega seotud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks. Täpsemalt Teie isikuandmete töötlemisest saate lugeda SIIT.
  • Kui Teie olete kindlustusagent, siis Wagas töötleb Teie isikuandmeid (sh IT-turvalisuse) turvalisuse tagamiseks, kindlustustoodete turustamisega seotud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks, sh maksude maksmisega seotud kohustuste täitmiseks, raamatupidamiseks ja raamatupidamisdokumentide säilitamiseks juhul, Kui Teie andmed figureerivad maksudokumentides, mida esitatakse Wagas’ele või Wagas’e nimele või siis, kui Teie olete avaldanud oma nõusoleku osalemiseks Wagas kampaaniatega või Wagas’e ja Wagas’e äritegevuse reklaamimiseks. Küsimustes, mis puudutavad agendilepingu sõlmimist ja rakendamist või on seotud teostatavast kindlustustegevusest tulenevate kohustustega, on Teie isikuandmete administraatoriks Lloyd’s. Täpsemalt Sinu isikuandmete töötlemisest saad lugeda SIIT.
  • Kui Teie olete Kindlustusvõtja, Kindlustatud või Kindlustuskaitset otsiv isik, siis kõikides küsimustes, mis puudutavad kindlustuslepingu sõlmimist ja rakendamist või on seotud teostatavast kindlustustegevusest tulenevate kohustustega, Teie isikuandmete administraatoriks on Lloyd’s. Täpsemalt Teie isikuandmete töötlemisest saad lugeda SIIT.

Seoses isikuandmete töötlemisega on Teil järgmised õigused: saada juurdepääsu andmetele, parandada andmeid, kustutada andmed, piirata töötlemist, esitada vastuväiteid, tühistada või üle kanda andmeid ning õigus esitada kaebus. Vastavad õigused võivad olla piiratud kooskõlas kehtivate õiguse sätetega. Kui Teie soovite saada rohkem infot selle kohta, kuidas Wagas Sinu isikuandmeid töötleb, klõpsa SIIA.

go to top