ZGŁOŚ SZKODĘ

Ubezpieczenie Kosztów Napraw

Planując zakup nowego samochodu, czy to fabrycznie nowego, czy używanego warto zwrócić uwagę na okres i zakres gwarancji jaką udziela sprzedawca a następnie zestawić ją z szacowanym okresem użytkowania tego pojazdu. Czy ta ochrona będzie wystarczająca? Stawiając przed sobą takie pytanie należy wiedzieć, że odpowiedzią jest UKN.

Ubezpieczenie, które zapewnia możliwość wykonania bezgotówkowej naprawy także po wygaśnięciu gwarancji producenta. Ubezpieczenie, które działa przez wiele lat podnosi wartość pojazdu, który zyskuje dodatkowy atut przy jego odsprzedaży. Pojazd jest chroniony od skutków awarii mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, uniemożlwiających jego bezpieczną eksploatację.

Czym jest UKN?
Ubezpieczenie Kosztów Napraw to ochrona w razie wystąpienia awarii mechanicznej, elektrycznej lub elektronicznej pojazdu.

Definicja Ubezpieczenia Kosztów Napraw UKN

UKN to profesjonalna naprawa, kompleksowa ochrona i brak kosztów usunięcia awarii pojazdu. Ubezpieczenie może być zawarte podczas zakupu samochodu nowego lub używanego, po uprzedniej weryfikacji jego stanu technicznego przez serwis. W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej zapewniona jest możliwość beztroskiego użytkowania pojazdu, nawet po wygaśnięciu gwarancji producenta.

W razie zaistnienia awarii należy skontaktować się z Centrum Autoryzacji Szkód WAGAS w celu przeprowadzenia szybkiej i kompleksowej likwidacji szkody. Procedury WAGAS zapewniają minimum formalności dla właściciela pojazdu dzięki możliwości autoryzacji do przeprowadzenia bezgotówkowych napraw w serwisach.

Cechy UKN
Szeroki zakres i kilka wariantów ochrony ubezpieczeniowej.
Wysokie sumy ubezpieczenia.
Zapewnienie ochrony na terenie geograficznym Europy.
Dedykowane pojazdom będącym na gwarancji producenta oraz używanym, będących w eksploatacji.
Zapewnia wzrost wartości pojazdu dzięki kompleksowym naprawom w autoryzowanych stacjach obsługi przy wykorzystaniu oryginalnych części zamiennych.
Możliwość przeniesienia ochrony ubezpieczeniowej na nowego właściciela przy odsprzedaży pojazdu.

Suma ubezpieczenia:

3 000 PLN, 5 000 PLN, 10 000 PLN a nawet 20 000 PLN

na naprawy Twojego auta

Układ napędowy
Silnik
Skrzynia biegów
Klimatyzacja
Układ hamulcowy
Korzyści

Nowy samochód objęty jest jedynie kilkuletnią gwarancją producenta. Programy UKN zapewniają komfortowe i bezpieczne użytkowanie pojazdów przez kolejne lata po wygaśnięciu gwarancji fabrycznej. Szeroki zakres oferowanych przez nas ubezpieczeń gwarantuje poczucie spokoju na dłużej.

Ochrona przed niespodziewanymi wydatkami w przypadku wystąpienia awarii pojazdu.
Brak kosztów usunięcia awarii elementów i zespołów pojazdu objętych ochroną ubezpieczeniową.
Pewność wysokiej jakości naprawy przy użyciu oryginalnych części zamiennych.
Beztroskie użytkowanie pojazdu przez kolejne lata po wygaśnięciu gwarancji producenta.
Szybka i profesjonalna likwidacja szkód.
Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej i atrakcyjna cena ubezpieczenia.
+

Ubezpieczenie Kosztów Napraw

UKN jest produktem dedykowanym do nowych i używanych pojazdów, w ramach którego pokrywane są koszty robocizny i niezbędnych do naprawy pojazdu materiałów.

Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę w razie wystąpienia awarii mechanicznych, elektrycznych czy elektronicznych we wszystkich typach pojazdów. Tworzone jest z myślą o importerach oraz grupach dealerskich, które dzięki dodatkowemu produktowi w swojej ofercie zapewniają swoim klientom komfort i bezpieczeństwo podczas awarii pojazdu.