ZGŁOŚ SZKODĘ
O nas

Zaszczytem dla nas jest współpraca z firmami o najwyższych raitingach takimi jak m.in. Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG.

Partnerami WAGAS były i są zakłady ubezpieczeń wywodzące się z rynku brytyjskiego a także instytucje działające we wschodniej części Unii Europejskiej i w Rosji. Współpraca ze szwajcarskim liderem ubezpieczeń dodatkowo umocniła pozycję WAGAS na międzynarodowym rynku ubezpieczeń dodatkowych.

RELACJE INWESTORSKIE

 • INFORMACJE O FIRMIE
 • WAGAS SPÓŁKA AKCYJNA

  Adres siedziby spółki: ul. Rydygiera 15, 01-793 Warszawa

  NIP: 1070000135
  REGON: 015605020
  KRS: 0000409365

  Firma WAGAS S.A. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze Przedsiębiorców.

  Wysokość kapitału zakładowego: 125.000,00 zł
  Wysokość kapitału wpłaconego: 125.000,00 zł
  Liczba akcji emisji: 12500
  Wartość nominalna akcji: 10,00 zł

  Kontakt

  Kontakt w zakresie relacji inwestorskich
  Michał Nowak
  tel. 505-199-962
  e-mail: m.nowak@wagas.pl

  Korespondencja (wnioski, pełnomocnictwa) dotyczące Walnego Zgromadzenia proszę przesyłać na adres: akcjonariusze@wagas.pl

 • ZARZĄD SPÓŁKI
 • Michał Sergiusz Nowak

  Prezes Zarządu WAGAS S.A.
  Posiada 15 lat doświadczenia na rynku ubezpieczeniowym.
  W WAGAS S.A. odpowiedzialny jest za rozwój ubezpieczeń motoryzacyjnych (ubezpieczeń kosztów napraw i GAP) na terenie Europy i Rosji.
  Certyfikowany rzeczoznawca.

  Grzegorz Surowiecki

  Członek Zarządu WAGAS S.A.
  Posiada 15 lat doświadczenia na rynku motoryzacyjnym.
  W WAGAS S.A. odpowiedzialny jest za procesy likwidacji szkód na rynku europejskim.
  Certyfikowany rzeczoznawca i biegły sądowy.

 • AKCJONARIAT
 • Wezwanie akcjonariuszy
  do złożenia akcji w spółce.
  Pobierz dokument (pdf)

  Emisja serii akcji – A
  Liczba akcji: 5000
  Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych: 5000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 głosy na walnym zgromadzeniu.

  Emisja serii akcji – B
  Liczba akcji: 5000
  Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych: Akcje nie są uprzywilejowane.

  Emisja serii akcji – C
  Liczba akcji: 2500
  Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych: 2500 akcji serii C uprzywilejowanych w zakresie dywidendy w ten sposób, że uprawniają do dywidendy w wysokości 100,01% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.

  98 %

  osoba prawna

  2 %

  osoba fizyczna

 • WALNE ZGROMADZENIA
 • Walne zgromadzenia 2021
  Zawiadomienie o NZW – 13.12.2021 (pdf)
  Zawiadomienie o ZZW – 31.08.2021 (pdf)
  Akt Notarialny 2936/2021 (pdf)

  Walne zgromadzenia 2020
  Zawiadomienie o NZW – 04.12.2020 (pdf)
  Zawiadomienie o ZZW – 20.07.2020 (pdf)
  Akt Notarialny 2512/2020 (pdf)

  Walne zgromadzenia 2019
  Akt Notarialny 3580/2019
  Akt Notarialny 2316/2019

  Walne zgromadzenia 2018
  Akt Notarialny 1918/2018
  Akt Notarialny 1951/2018
  Akt Notarialny 2654/2018

  Walne zgromadzenia 2017
  Akt Notarialny 293/2017

  Walne zgromadzenia 2016
  Akt Notarialny 3580/2016

  Walne zgromadzenia 2015
  Akt Notarialny 3580/2019
  Akt Notarialny 2316/2019

  Walne zgromadzenia 2015
  Akt Notarialny 1918/2018
  Akt Notarialny 1951/2018
  Akt Notarialny 2654/2018

  Walne zgromadzenia 2014
  Akt Notarialny 293/2017
  Akt Notarialny 1918/2014
  Akt Notarialny 1951/2014

  Walne zgromadzenia 2016
  Akt Notarialny 3580/2016

  Walne zgromadzenia 2015
  Akt Notarialny 3580/2019
  Akt Notarialny 2316/2019

  Walne zgromadzenia 2015
  Akt Notarialny 1918/2018
  Akt Notarialny 1951/2018
  Akt Notarialny 2654/2018

  Walne zgromadzenia 2014
  Akt Notarialny 293/2017
  Akt Notarialny 1918/2014
  Akt Notarialny 1951/2014

DANE OSOBOWE

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest WAGAS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętojerskiej 5/7, (dalej: „WAGAS”). Natomiast w sprawach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia lub umowy agencyjnej administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń, zależnie od wskazania na dokumencie potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia lub umowie – Lloyd’s Insurance Company SA (zwany dalej „Lloyd’s”) lub Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG (zwany dalej „Helvetia”).

W sprawach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy agencyjnej oraz wykonaniem obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową administratorem Twoich danych osobowych jest, zależenie od podpisanej umowy, odpowiednio Lloyd’s lub Helvetia. Jeżeli jesteś brokerem ubezpieczeniowym, celem przetwarzania Twoich danych przez WAGAS jest zapewnienie bezpieczeństwa, w tym teleinformatycznego, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem dystrybucji ubezpieczeń, wypełnienie obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Pozostałe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz TUTAJ.

Jeżeli jesteś innego rodzaju kontrahentem WAGAS, celem przetwarzania Twoich danych przez WAGAS jest realizacja zadań WAGAS związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń. Pozostałe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz TUTAJ.

Jeśli jesteś agentem ubezpieczeniowym celem przetwarzania Twoich danych przez WAGAS jest zapewnienie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń w związku z i wykonaniem dystrybucji ubezpieczeń, wypełnienie obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych – jeśli Twoje dane występują w dokumentach podatkowych wystawianych przez lub na WAGAS z tytułu wykonywanych czynności agencyjnych, a także jeżeli udzieliłeś zgody – promocja WAGAS i reklama działalności gospodarczej prowadzonej przez WAGAS. W sprawach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy agencyjnej oraz wykonaniem obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń, zależenie od podpisanej umowy – Lloyd’s lub Helvetia. Pozostałe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez zakłady ubezpieczeń znajdziesz TUTAJ.

Jeżeli jesteś ubezpieczającym, ubezpieczonym lub poszukującym ochrony ubezpieczeniowej, w sprawach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia, oraz wykonaniem obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową administratorem Twoich danych osobowych jest, zależnie od wskazania na dokumencie potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia, odpowiednio Lloyd’s lub Helvetia. Pozostałe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Lloyd’s znajdziesz TUTAJ, natomiast przez Helvetię znajdziesz TUTAJ.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Poszczególne uprawnienia mogą ulegać ograniczeniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez WAGAS kliknij TUTAJ.