ZGŁOŚ SZKODĘ

Ubezpieczenie GAP

Po szkodzie całkowitej pojazdu w wyniku kolizji, kradzieży lub pożaru ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę powstałą pomiędzy wartością nowo zakupionego pojazdu, a jego wartością rynkową z dnia szkody.

Ubezpieczenie oferowane jest w kilku wariantach. GAP zapewnia pełną ochronę przed spadkiem wartości pojazdów do pięciu lat i umożliwia zakup pojazdu tej samej klasy, bądź spłatę pozostałego zobowiązania finansowego. Ochrona jest dostępna dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i przyczep, motocykli, pojazdów rolniczych i leśnych.

PRZEJDŹ NA STRONĘ UBEZPIECZEŃ GAP

Czym jest GAP?
Ubezpieczenie GAP to ochrona przed utratą wartości pojazdu, która jest szczególnie dotkliwa w przypadku samochodów nowych, zwłaszcza w ciągu pierwszych pięciu lat eksploatacji.

Definicja GAP

Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP Fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego (GAP Auto Casco) a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

Powszechnie wiadomo, że wartość każdego samochodu maleje w trakcie użytkowania. Ubezpieczenie GAP chroni przed utratą wartości w przypadku wystąpienia szkody całkowitej (kradzież, pożar, zdarzenie drogowe) nawet przez okres pięciu lat.

W praktyce posiadacz polisy GAP, w przypadku szkody całkowitej, otrzyma wypłatę dwóch odszkodowań: z polisy podstawowego ubezpieczenia (Auto Casco) lub OC sprawcy oraz w ramach ubezpieczenia GAP. Dzięki takiej konstrukcji produktu zabezpieczony zostaje kapitał właściciela utraconego pojazdu.

Cechy GAP
Gwarancja utrzymania pierwotnej wartości pojazdu.
Wysoki limit wypłaty odszkodowania.
Atrakcyjna składka ubezpieczenia.
Można zawrzeć do 90 dni od daty zakupu pojazdu, bądź w momencie wznowienia ubezpieczenia auto casco.
Może być zawarte przez osobę fizyczną, podmiot gospodarczy lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą.
Obejmuje zarówno pojazdy zakupione za gotówkę, w leasingu czy kredycie.
Gwarantuje bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, jeżeli samochód był leasingowany/kredytowany.
Stała wysokość składki ubezpieczeniowej na którą nie wpływają szkody częściowe zaistniałe w trakcie obowiązywania ubezpieczenia GAP.
Dowolność w wyborze podstawowego ubezpieczyciela pojazdu.
Możliwość przeniesienia na nowego nabywcę pojazdu.
Możliwość zawarcia ubezpieczenia do wartości pojazdu netto lub brutto.
Przykład

Samochód o wartości fakturowej 120 000 zł został skradziony w 3 roku użytkowania. Podstawowy ubezpieczyciel wypłacił właścicielowi odszkodowanie, stanowiące wartość rynkową auta z dnia szkody, w wysokości 80 000 zł. „Brakujące” 40 000 zł poszkodowany otrzymał z tytułu ubezpieczenia GAP, które pokrywa różnicę pomiędzy wartością zakupu pojazdu, a wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej.

Dzięki ubezpieczeniu GAP spłata rat leasingowych również nie stanowi problemu, a nadwyżka wystarcza na uruchomienie kolejnego finansowania.

Wartość samochodu z faktury VAT
120 000 zł
Odszkodowanie GAP 40 000 zł
Odszkodowanie Auto Casco80 000 zł
Korzyści GAP
Dodatkowe odszkodowanie równe różnicy pomiędzy wartością pierwotną, a wypłaconym odszkodowaniem z polisy OC/AC
Bezpieczeństwo finansowe w przypadku wystąpienia szkody całkowitej nawet przez okres 5 lat,
Bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, jeżeli samochód był leasingowany/kredytowany,
Możliwość zakupu samochodu tej samej wartości / klasy jak utracony pojazd,
Brak sporów pomiędzy Ubezpieczycielem AC i OC sprawcy a Ubezpieczonym, co do wysokości wypłaconego odszkodowania,
Szybka i sprawna likwidacja szkody.
+

Rozszerz swoją polisę Auto Casco o GAP

W odpowiedzi na ubezpieczenie GAP niektóre Zakłady Ubezpieczeń postanowiły wzbogacić polisę Auto Casco o opcję gwarantowanej sumy ubezpieczenia, która pozwala utrzymać wartość pojazdu przez okres jednego roku na okoliczność wystąpienia szkody całkowitej.

Wartość pojazdu przyjmowana do polisy Auto Casco rokrocznie ulega aktualizacji do wartości rynkowej, a zatem nie ma możliwości utrzymania jego pierwotnej wartości w drugim czy trzecim roku. Co za tym idzie Auto Casco nie pozwala na pełne zabezpieczenie się przed skutkami szkody całkowitej, która może mieć miejsce w następnych latach!