0800223177phone

Centar za autorizaciju šteta u slučaju svakog potraživanja osigurava brzu i pouzdanu, potpuno profesionalnu analizu i objektivno donošenje odluka od strane naših kvalificiranih i iskusnih specijalista. Zadovoljstvo klijenta je naš prioritet i zaštita Vaših interesa.

Centar za autorizaciju šteta WAGAS čine iskusni specijalisti koji djeluju za Klijente u Austriji, Bugarskoj, Češkoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Rusiji, Sloveniji i Slovačkoj. Autorski softver podržava brzinu i efikasnost donošenja odluka i isplate naknada kao i omogućuje stjecanje iskustva svaki put, kada rješavamo određeni slučaj.

Postupak likvidacije šteta
na primjeru produženog jamstva

Trajanje: do 45 min

1.

kvar vozila

2.

vuča vozila u ovlašteni autoservis

3.

kontaktiranje Centra za autorizaciju šteta telefonom ili e-mailom

4.

prijava štete od strane klijenta ili autoservisa u Centar za autorizaciju šteta

5.

zaključivanje o opsegu kvara – eventualna provjera opsega kvara od strane vještaka

6.

autorizacija popravka (ili djelomična autorizacija/ili odbijanje autorizacije)

7.

popravak vozila

8.

slanje fakture za popravak i ovlaštenja za isplatu naknade u Centar za autorizaciju šteta

9.

odluka o isplati naknade

10.

isplata naknade u skladu s odobrenjem

Profesionalna i brza likvidacija štete označava donošenje odluke o autorizaciji štete u samo sat vremena za jednostavne i u 24 sata za komplicirane slučajeve.

go to top