22 860 04 80phone
polishenglishrussian
polishenglishrussian
Dla kogo?Osoby aktywne zawodowoEmeryci i renciści
Suma ubezpieczeniaOsoby aktywne zawodowoPokrywa spłatę rat kredytu maksymalnie przez okres 365 dni w przypadku całkowitej niezdolności do pracy lub przymusowego bezrobocia.Emeryci i renciściPokrywa całkowitą spłatę rat kredytu w przypadku śmierci lub pobytu w szpitalu oraz 1000 zł w przypadku rabunku/włamania.
Okres ubezpieczeniaOsoby aktywne zawodowoOkres spłaty kredytuEmeryci i renciściOkres spłaty kredytu
KorzyściOsoby aktywne zawodowoKomfort i poczucie bezpieczeństwa kredytobiorcy w przypadku utraty zdolności spłaty kredytu.Emeryci i renciściZabezpieczenie rodziny kredytobiorcy przed obciążeniem zadłużeniami wynikającymi z braku płatności rat kredytowych.

Dokumenty
do pobrania