+421 233 527 889phone

Centrum pre autorizáciu škôd zaisťuje rýchle, spoľahlivé a absolútne profesionálne posúdenie a objektívne rozhodnutie každej záležitosti. Vašou vecou sa bude zaoberať tím skúsených a kompetentných odborníkov. Vaša spokojnosť a ochrana Vašich záujmov je našou prioritou!

Centrum pre autorizáciu škôd spoločnosti WAGAS zamestnáva skúsených odborníkov, ktorí zaisťujú pomoc zákazníkom v Rakúsku, Bulharsku, Chorvátsku, Česku, Grécku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku a Slovinsku. Vyspelý software zaisťuje rýchlosť a účinnosť celého rozhodovacieho procesu a vyplatenie poistného plnenia a umožňuje odovzdávanie skúseností získaných počas každej spracovávanej záležitosti.

Postup v prípade likvidácie škôd
na príklade poistenia predĺženej záruky.

Všetko je zariadené počas 45 minút.

1.

porucha vozidla

2.

odtiahnutie vozidla do autorizovaného servisu

3.

telefonický alebo mailový kontakt z Centrum pre autorizáciu škôd

4.

zákazník alebo autorizovaný servis nahlasuje škodu Centrum pre autorizáciu škôd

5.

určenie rozsahu poruchy – prípadne overenie rozsahu poruchy nezávislým znalcom

6.

určenie zodpovednosti za škodu

7.

súhlas s opravou vozidla (alebo čiastočný súhlas / alebo nesúhlas s opravou)

8.

oprava vozidla

9.

poslanie Centru pre autorizáciu škôd faktúry za opravu a splnomocnenia k vyplatení náhrady

10.

výplata poistného plnenia v súlade s autorizáciou

11.

rozhodnutie o vyplatení poistného plnenia

Rýchla a profesionálna likvidácia škôd znamená, že v jednoduchých prípadoch bude rozhodnutie ohľadom autorizácie škody pripravené počas 1 hodiny a v zložitejších prípadoch do 24 hodín.

go to top