+421 233 527 889phone

Spoločnosť WAGAS (Centrum pre správu poistných produktov) má sídlo v Poľsku a zaoberá sa správou poistných produktov v Rakúsku, Bulharsku, Chorvátsku, Česku, Estónsku, Grécku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku a Slovinsku. Zaisťujeme plnú obsluhu produktov v jednotlivých krajinách, od predaja po likvidáciu škôd.

Zaisťujeme:

  • prístup k najväčšiemu poistnému trhu Lloyd's,
  • atraktívne poistné,
  • intuitívny online systém pre vystavovanie poistiek a hlásenie škôd,
  • rýchlu autorizáciu škôd a istotu vyplatenia poistného plnenia,
  • produktové a predajné školenia pre našich Partnerov,
  • predajné súťaže a vernostné programy pre našich Partnerov a ich zamestnancov/spolupracovníkov.
Map

Krajiny, v ktorých pôsobíme

Coverholder Lloyd's

Lloyd’s Polska Sp. z o.o. generálnym zástupcom Lloyd's a siete zástupcov Poisťovne, tzv. coverholderov. Spoločnosť WAGAS ako Coverholder Lloyd's pôsobí pod číslom 109423YYU a patrí k najvýznamnejším a zároveň ako jediný má prístup k tak veľkej ponuke poistení pre podnikateľov a individuálnych zákazníkov.

Coverholderi sú obchodnými zástupcami Lloyd's. Majú všetky potrebné splnomocnenia, umožňujúce preberať poistné riziká mene týchto subjektov. V Poľsku majú coverholderi pozíciu poistného agenta a sú zaregistrovaní v registri Komisie pre finančný dohľad, ktorá v Poľsku plní obdobnú úlohu ako Slovenska Národná Banka v Slovenskej republike.

Lloyd’s Poľska podporuje a dohliada na činnosť poľských coverholderov, pomáha poľským brokerom uľahčiť styk a spoluprácu s Lloyd's a zároveň podporuje rozvoj a spoluprácu partnerov a brokerov Lloyd's na poľskom trhu.

go to top