+48 22 270 39 00phone

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest WAGAS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętojerskiej 5/7, (dalej: „WAGAS”). Natomiast w sprawach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia lub umowy agencyjnej administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń, zależnie od wskazania na dokumencie potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia lub umowie - Lloyd’s Insurance Company (zwany dalej „Lloyd’s”) lub Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (zwany dalej „Helvetia”).

  • W sprawach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy agencyjnej, oraz wykonaniem obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową administratorem Twoich danych osobowych jest, zależenie od podpisanej umowy , odpowiednio Lloyd’s lub Helvetia Jeżeli jesteś brokerem ubezpieczeniowym, celem przetwarzania Twoich danych przez WAGAS jest zapewnienie bezpieczeństwa, w tym teleinformatycznego, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem dystrybucji ubezpieczeń, wypełnienie obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Pozostałe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz TUTAJ.
  • Jeżeli jesteś innego rodzaju kontrahentem WAGAS, celem przetwarzania Twoich danych przez WAGAS jest realizacja zadań WAGAS związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń. Pozostałe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz TUTAJ.
  • Jeśli jesteś agentem ubezpieczeniowym celem przetwarzania Twoich danych przez WAGAS jest zapewnienie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń w związku z i wykonaniem dystrybucji ubezpieczeń, wypełnienie obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych - jeśli Twoje dane występują w dokumentach podatkowych wystawianych przez lub na WAGAS z tytułu wykonywanych czynności agencyjnych, a także jeżeli udzieliłeś zgody - promocja WAGAS i reklama działalności gospodarczej prowadzonej przez WAGAS. W sprawach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy agencyjnej, oraz wykonaniem obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń, zależenie od podpisanej umowy - Lloyd’s Insurance Company (zwany dalej „Lloyd’s”) lub Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (zwany dalej „Helvetia”). Pozostałe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Lloyd’s znajdziesz TUTAJ, natomiast przez Helvetię znajdziesz TUTAJ.
  • Jeżeli jesteś ubezpieczającym, ubezpieczonym lub poszukującym ochrony ubezpieczeniowej, w sprawach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia, oraz wykonaniem obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową administratorem Twoich danych osobowych jest, zależnie od wskazania na dokumencie potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia, odpowiednio Lloyd’s lub Helvetia. Pozostałe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Lloyd’s znajdziesz TUTAJ, natomiast przez Helvetię znajdziesz TUTAJ.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Poszczególne uprawnienia mogą ulegać ograniczeniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez WAGAS kliknij TUTAJ.

go to top